"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." Luqman 28

"Nema nikoga vrijednoga obožavanja izuzev Allaha"

07.04.2012.

Kratak komentar hadisa o djelima koja vode u Džennet

03.04.2012.

Kur'ana Lijek ZA SRCE - Šejh Muhammed Jakub

03.04.2012.

Definicija imana kod ehli sunneta wel džemata

Pitanje: Neki ljudi govore: iman je riječ, djelo i vjerovanje! Također govore: nema kufra osim ako se srcem ne povjeruje u kufr! Da li je ovo definicija imana učenjaka ehli-sunne wel-džema'a?


Odgovor: Izjave poput ovih (da nema kufra osim ako se srcem ne povjeruje u kufr) nisu izjave ehli-sunne wel-džema'a! Ehli-sunne tvrde: iman je govor srca, govor jezika, djelovanje tijelom i djelovanje srcem!

Također oni govore: iman je riječ i djelo! Iman je riječ. Iman je riječ, djelo i namjera! Dakle, iman može postojati samo sa slijedećim komponentama:

- govor jezika;


- govor srca ili priznanje i potvrđivanje;


- djelovanje srca ili namjera i iskrenost;


- djelovanje tijelom;Dakle,dijelo je jedno od četiri načela imana i nije dozvoljeno reći: djelo je uslov za potpunost imana ili je njegov propratni dio jer je to stav murdži'a.


Ja ne znam da je neko od ehli-sunne wel-džema'a rekao da je djelo uslov
za potpunost imana.Odgovorio: Šejh Abdulaziz ibn Abdillah er-Radžihi

Sa arapskog: Husejn Ebu IdrisIzvor:
http://www.stazomislama.com/fetve-i-odgovori/fetve-uleme/87-definicija-imana-kod-ehli-sunneta-wel-dzemata

02.04.2012.

Opis ženske islamske odjeće

30.03.2012.

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet

Deset različitih fraza koje su kratke, jednostavne i lahke, ali će vam dati što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti može.

Uživajte (i primjenjujte):

1- „Ko god kaže: 'Slavljen je Allah, Najveći, Hvaljen je On' [Subhan Allah al-'Adhim wa bi-Hamdih] imaće palmu hurmi posađenu za njega u Džennetu.“  ['Sahih al-Džami''; # 5531]

2- „Ko god je pogođen tugom, žalošću, bolešću i tegobom i kaže: 'Allah je moj Gospodar, Koji druga nema' [Allahu Rabbi, la sharika lah], biće od njega uklonjeno.“  ['Sahih al-Džami''; # 6040]

3 – „Ko god je pojeo nešto, potom rekao: 'Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s'moje strane' [al-Hamdu lillah aladhi at'amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa] oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi. I ko god nosi odjeću i kaže: 'Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći s'moje strane' [al-Hamdu lillah aladhi kasani hadha at-thawb wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa] oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi.“ ['Sahih al-Džami''; # 6086]

4 – „Ko god uđe u pijacu i kaže: 'Niko nije vrijedan obožavanja sem Allaha, Koji nema druga, Njemu pripada Vlast, i Njemu je sva Hvala, On oživljuje i On usmrćuje, i On je Živi i ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve,' ’ [La ilaha ill-Allah, Wahdahu la sharika lahu, lahul-Mulk, wa lahul-Hamd, yuhyiyy wa yumit, wa Huwa Hayyun la yamut, bi Yadihil-Khayr wa Huwa 'ala kulli shay'in Qadir] Allah će upisati milion dobrih djela za njega, i pobrisat će milion njegovih loših djela, i uzdignuti će ga za milion stepeni i
izgradiće mu kuću u Džennetu.“
['Sahih al-Džami''; # 6231]

5 – „Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“ ['Sahih al-Džami''; # 6518]

6 – „Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as'aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta [Allahumma nadždžini min an-Nar], Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!““ [Bilježi at-Tirmidhi, i autentično je]

7 – Ko god zatraži oprost za vjernike i vjernice, Allah mu upiše za svakog vjernika i vjernicu jedno dobro djelo“ [Bilježe at-Tirmidhi, Ibn Madžah, i Ahmad, i autentično je]

8 – „Abdullah bin Mas'ud je rekao: 'Ko god pročita 'al-Mulk' (67. sura Kur'ana) svake noći, Allah će ga zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi we sellem, mi smo je običavali nazivat al-mani'ah (ona (sura) koja štiti). U Allahovoj Knjizi je sura – ko je uči svaku noć – učinio je vrlo dobro.“ ['Sahih at-Targhib wat-Tarhib'; # 1475]

9 – „Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet [Allahumma inni as'aluk ash-shahadah], Allah će učiniti da dostigne stepen šehida makar umro u svom krevetu.“ ['Sahih al-Bukhari'; # 1909]

10 – „Niko ne svjedoči da ništa nije vrijedno obožavanja sem Allaha a da sam ja Allahov Poslanik – iskreno, iz srca – a da Allah ne zabrani Džehenemskoj Vatri da ga dotakne.“ [Bilježe Muslim, Ahmad, i al-Bayhaqi]

Izvor: http://www.stazomislama.com/

30.03.2012.

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, rekao je....

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, rekao je: „Od magarčeve pameti –a magarac je najgluplja životinja- jeste i to što čovjek putuje s njim, pa magarac svoga gazdu iz daleka putem dovodi kući makar se radilo i o velikim noćnim tminama jer poznaje kuću, mjesto odredišta, raspoznaje glas koji ga zaustavlja od glasa koji ga podstiče da nastavi put. Pa, onaj koji ne poznaje put do svoga odredišta –Dženneta-, taj je gluplji i od magarca.“


29.03.2012.

NOVI SVJETSKI POREDAK

27.03.2012.

Uzroci bolesti srca

26.03.2012.

Savjet mudrog Lukmana, svome sinu

Rekao je Lukman svome sinu:

"Sine moj, mudrost je činiti deset
stvari:
Oživljavati mrtvo srce,
Sjedeti sa
siromašnima,
Bježati od sijela vladara,
Ukazivati čast
bijednicima,
Oslobađavati robove,
Strancu obezbjediti
stan,
Pukog siromaha zadovoljiti,
Čestitima uvećati čast,
A gospodi gospodstvo.

Mudrost je vrednija od blaga, ona je zaštita je od straha, oprema za borbu, i imetak u zaradi. Ona je zaštitnik kada zadesi strah, vodić kada se izgubi vjera i ona pokriva kada odjeća to ne može uraditi."

Iz knjige "Priprema za dan povratka"
Autor: Ibn Hadžer el-Askalani


24.03.2012.

Strah od Allaha i lijep ahlak


Noviji postovi | Stariji postovi

\
<< 04/2015 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Hadis

Govor učenjaka
Omer ibn Abdilaziz, rahimehullah, je rekao: "Nije strah od Allaha samo postiti danju i klanjati noću, ili pak usaglasiti između toga; nego je bogobojaznost ostavljanje onoga što je Allah zabranio, a izvršavanje onoga što je naredio. Pa ko nakon ovoga bude počašćen još kakvim dobrom, pa to je onda dobro nad dobrim."


Hasan el-Basri , Allah mu se smilovao, je rekao: "Tražite slast u tri stvari: namazu, spominjanju Allaha (zikru) i učenju Kur'ana, pa ako je nađete dobro je,a ako ne, znajte da su vrata zatvorena!"


Imam Ahmed, rahimehullah, je rekao:
"Čovjeku je potrebnije znanje od hrane i pića, jer hrana i piće mu zatrebaju samo nekoliko puta na dan, a znanje svaki put kada uzdahne i izdahne."

I znaj, da su mudri učenjaci kazali:
"Čovječe, kad govoriš sjeti se Onoga koji sve čuje, kad ti pogled u zabranjeno skrene, sjeti se Onoga koji sve vidi, kada se na nešto odlučis sjeti se Onoga koji sve zna."

Malik b. Enes kaže: "Uvijek kada bude manjkalo znanja raširi se bezosjećajnost i grubost, a kada se smanji znanje o predajama prošire se zablude."

Ibn Omer, radijAllahu anhuma bi znao da kaže: "Nemojte učestiti vaš govor osim ako je to spominjanje Allaha, subhanehu ve te'ala, (zikrullah), jer mnoštvo govora bez zikra je otvrdnjavanje srca, a najudaljeniji od Allaha, subhanehu ve te'ala, su oni koji su tvrdog srca."

Od njega se također bilježi: "Čiji govor bude čest, i padovi su mu česti, a čiji padovi budu česti, i grijesi su mu česti, a čiji grijesi budu česti, pa vatra mu je najpreča."
Mudre izreke
Isa, alejhisselam, je rekao: “Onaj ko traži dunjaluk je poput onog ko pije morsku vodu: što je više pije više žedni sve dok ga ne ubije.”

Wehb kaže da je Isa, alejhisselam, rekao: "Kod Allaha, subhanehu we te'ala, je najgori čovjek učenjak, koji svojim znanjem traži imetak."

"O zli učenjaci, dunjaluk ste stavili u glave, a Ahiret pod noge. Riječi su vam lijek, a djela bolest. Vi ste poput drveta oleander - lijepo izgleda, ali se onaj ko ga okusi otruje."


Isa, alejhisselam, je rekao:”Kao što niko od vas ne može napraviti kuću na morskom talasu, neka tako ni ovaj svijet ne smatra boravištem.”


Isa, alejisselam, sin Merjemin, rekao je Jahjau, alejhisselam, sinu Zekerijaa, alejhisselam:
"Kada te neko spomene po nečemu i kaže istinu, zahvali se Allahu. A ako kaže laž, povećaj svoju zahvalu Allahu, subhanehu we te'ala, jer on je uzrok da se tvoja dobra djela uvećaju bez tvoga napora. To znači da se njegova dobra djela pišu u tvoju knjigu."

Qur'an radio

Nasheed - نَاشيدMOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
178930

Powered by Blogger.ba